Politica de Confidentialitate

Politica de Confidentialitate

ABENA respecta datele cu character personal ale fiecarei persone, fizice sau juridice car ene viziteaza site-ul sau care opteaza pentru a ne impartasi aceste date. De aceea, consideram util s ava informam asupra manierei in care vom folosi datele tale cu character personal.

Iti reconadam sa citesti cu atentie continutul de mai jos, pentru a te familiariza cu optiunea ABENA pentru utilizarea datelor tale cu carácter personal, pe care le-ai impartasit cu noi utilizand

  • Site-ul nostru
  • Schimbul de informatii cu noi
  • Achizitionand produsele noastre

Este necesar sa confirmi faptul ca iti este cunoscut faptul ca informatia transmisa de tine este colectata si procesata asa cum apare ea descrisa in prezentul document.

Este necesar sa confirmi ca iti este cunoscut faptul ca ABENA, fara prenotificare, poate schimba politica de confidentialitate.

Cu toate acestea, vom procesa tatele tale cu character personal in conformitate cu reglementarile si Politica de Confidentialitate aplicabile la data cand informatia ta a fost colectata de catre noi.

Politica pentru protectia datelor cu caracter personal

Scopul acestui document este acela de a-ti proteja datele cu caracter personal si de a te informa asupra modalitatilor in care utilizam datele tale personale, atunci cand ne vizitezi site-ul, ne contactezi sau ne achizitionezi produsele. Scopul prezentului document este acela de a te informa asupra manierei in care iti procesam datele personale, atunci cand ne vizitezi site-ul, itri in contact cu noi sau alegi sa achizitionezi produsele noastre.

ABENA se straduieste sa se asigure de faptul ca orice persoana careia ii proceseaza datele personale este asigurata ca ii va fi respectata confidentialitatea si ca vom avea grija dde datele sale personale. ABENA se supune tuturor reglementarilor in vigoare laa nivelul UE, inclusive GDPR (General Data Protection Regulation), ce regelementeaza modalitattile in care iti sunt colectate si procesate datele personale, in calitate de persoana privata (“personal data").

Scopul

Colectam si procesam datele tale personale (ie. nume, adresa, numar de telefon si adresa de email) pentru a putea oferi un Serviciu correct. Iti vom procesa datele personale in urmatoarele scopuri:

  • Ca sa iti raspundem la intrebari sau la solicitari.
  • Ca sa procesam comenzile tale
  • Ca sa ne asiguram de faptul can e indelinim corespunzatr obligatiile pe care le avem in raport cu tine.
  • Ca sa putem anticipa si rezolva orice problem legate de produsele sau serviciile noastre, inclusive livrarea de produse sau procesare situatiilor de retur sau reclamatii.
  • Ca sa putem dezvolta produse si servicii care sa raspunda nevoilor tale.

In vederea optimizarii serviciilor, este posibila utilizarea datelor tale personale cu scopul actiunilor de marketing direct. Din respect pentru tine, vom procesa datele tale personale doar in scop de marketing direct si doar dup ace ti-am obtinut consimtamantul.

De asemenea, ai dreptul ca – oricand, la discretia ta – sa ne contactezi cu solicitarea de a inceta utilizarea datelor tale personale pentru oricare dintre scopurile mai sus mentionate. Vom da curs solicitarii tale in cel mai scurt termen cu putinta.

Care sunt sursele de unde obtinem datele tale personale

Procesam exclusiv informatiile e care ni le-ai transmis, in mod voluntar, atunci cand ti-ai inregistrat contul. Nu colectam informati din surse terte.

Cine proceseaza datele tale personale

ABENA A/S, Egelund 35, DK-6200 Aabenraa, CVR nr. 25682742, controleaza procesul de utilizare a datelor tale personale.

Proocesatori de date

ABENA utilizeaza parteneri externi in calitate de procesatori externi in utilizarea si arhivarea datelor personale ale clientilor nostril private. Cel mai important dintre acestia fiind:

ABENA Data ApS, Egelund 2, 6200 Aabenraa, Denmark.

ABENA nu utilizeaza servere sau procesatori de date din afara UE/EEA. In situatia in care vor apela la serviciile unor astfel de terti, acestia nu vor procesa datele tale personale pentru alte scopuri decat cele instructate de catre ABENA. De asemenea, ABENA se va asigura de faptul ca acestia vor oferi securitatea IT adecvata si suficienta in vederea protejarii datelor tale personale.

Transfer

Such third parties will not process your personal data for any purposes other than the ones we have instructed them to use it for. ABENA does require that such third parties put in place sufficient IT security measures to make your personal data as safe as possible.

Astfel de terți nu vă vor prelucra datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pe care le-am recomandat să le folosească. ABENA necesită ca astfel de terți să pună la dispoziție suficiente măsuri de securitate IT pentru ca datele dvs. cu caracter personal să fie cât mai sigure posibil.

Categories of personal data

In order for us to fulfil our customers’ orders and delivery of goods, ABENA does process a number of personal data. Most personal data falls into the category of ordinary information, and some are considered to be ‘sensitive information’.

Non-sensitive information: Name, address, phone number, e-mail address and terms of payment.

Sensitive information is for example information about personal health, religion or political persuasion. ABENA does not process health information or other sensitive information without having obtained an explicit consent from you as our customer or in accordance with a Data Processing Agreement entered into with a third party data controller.

Please do not enter or upload sensitive personal information. If ABENA becomes aware of such sensitive personal data having been registered, ABENA will delete such information, unless we have a sufficient purpose and basis for processing such information.

Categorii de date cu caracter personal

Pentru a putea îndeplini comenzile clienților noștri și livrarea de bunuri, ABENA prelucrează o serie de date cu caracter personal. Majoritatea datelor personale intră în categoria informațiilor obișnuite, iar unele sunt considerate „informații sensibile”.

Informații care nu sunt sensibile: numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și condițiile de plată.

Informațiile sensibile sunt, de exemplu, informații despre sănătatea personală, religie sau persuasiune politică. ABENA nu prelucrează informații despre sănătate sau alte informații sensibile fără să fi obținut un consimțământ explicit de la dvs. în calitate de client sau în conformitate cu un Acord de prelucrare a datelor încheiat cu un terț operator de date.

Vă rugăm să nu introduceți și nu încărcați informații personale sensibile. Dacă ABENA conștientizează faptul că datele personale sensibile au fost înregistrate, ABENA va șterge aceste informații, cu excepția cazului în care avem un scop și o bază suficientă pentru procesarea acestor informații.

Categories of recipients of personal data

Your personal data will only be made accessible to relevant employees in ABENA, who need this information to do their job.

Categorii de destinatari de date cu caracter personal

Datele dvs. personale vor fi accesibile doar angajaților relevanți din ABENA, care au nevoie de aceste informații pentru a-și face treaba.

Timeframe for erasing personal data

ABENA archives and processes your personal data only for as long as it is required to fulfil the purpose for which your personal information was originally collected and stored.

Usually ABENA archives your information for up to 5 years, unless ABENA has a legal right to archive your information for longer or in the event that such information is part of a legal claim.

Perioada de ștergere a datelor cu caracter personal

ABENA arhivează și prelucrează datele dvs. personale doar atât timp cât este necesar să îndepliniți scopul pentru care informațiile dvs. personale au fost colectate și stocate inițial.

De obicei, ABENA arhivează informațiile dvs. până la 5 ani, cu excepția cazului în care ABENA are dreptul legal de a arhiva informațiile dvs. mai mult timp sau în cazul în care aceste informații fac parte dintr-o cerere legală.

Your rights

You have as a data subject (a registered person) certain rights, which are described below:

Right of Access: You may, at any given time, request to gain access and be informed of which personal data ABENA is processing; cf. EU’s GDPR.

Right to rectify, alter, restrict and erase personal data: If you become aware that ABENA is processing wrongful or incorrect personal data about you, you can request that we alter, rectify, restrict, or erase such information.

Right to object and lodge a complaint: Any request from you to gain access or to ask for your personal data to be altered, rectified, restricted or erased as well as in cases where you do not agree with how ABENA is processing your personal data, you can contact: ABENA A/S Attn: Bevillingen, Egelund 35, 6200 Aabenraa - gdpr@ABENA.dk

If you still disagree with the processing after your case has been discussed with ABENA, you can lodge a complaint with: Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K.

Drepturile tale

Aveți ca subiect de date (o persoană înregistrată) anumite drepturi, care sunt descrise mai jos:

Dreptul de acces: puteți, în orice moment, să solicitați să obțineți acces și să fiți informați despre datele personale pe care le prelucrează ABENA; cf. GDPR al UE.

Dreptul de a rectifica, modifica, restrânge și șterge datele cu caracter personal: Dacă deveniți conștienți că ABENA prelucrează date personale greșite sau incorecte despre dvs., puteți solicita modificarea, rectificarea, restricționarea sau ștergerea acestor informații.

Dreptul de a obiecta și de a depune o reclamație: orice solicitare de la dvs. pentru a avea acces sau de a solicita modificarea, rectificarea, restricționarea sau ștergerea datelor dvs. personale, precum și în cazurile în care nu sunteți de acord cu modul în care ABENA prelucrează datele dvs. personale, puteți contacta: ABENA A / S Attn: Bevillingen, Egelund 35, 6200 Aabenraa - gdpr@ABENA.dk

Dacă încă nu sunteți de acord cu procesarea, după ce cauza dvs. a fost discutată cu ABENA, puteți depune o plângere la adresa: Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K.

Data Controller

ABENA has chosen one or more persons to be data controllers in our global HQ (Aabenraa, Denmark) as well as in our subsidiaries, who are responsible for the data processing activities in ABENA and for compliance with relevant laws and regulations.

Controler de date

ABENA a ales una sau mai multe persoane pentru a fi controlori de date în sediul nostru global (Aabenraa, Danemarca), precum și în filialele noastre, care sunt responsabile pentru activitățile de prelucrare a datelor din ABENA și pentru respectarea legilor și reglementărilor relevante.

Subscription

When you subscribe to ABENA’s Newsletter, we record the email address you use. You email address enables us to automatically send you our newsletter, and your data is processed through our own subsidiary, ABENA Data ApS. (data processor).

A few ABENA employees have access to our list of subscribers. This information helps ABENA monitor the volume and nature of our subscriptions. The information regarding individual subscribers are not transferred to other parties and your email address is automatically erased when you terminate your subscription.

Abonament

Când vă abonați la Newsletter-ul ABENA, înregistrăm adresa de e-mail pe care o utilizați. Adresa dvs. de e-mail ne permite să vă trimitem automat newsletter-ul nostru, iar datele dvs. sunt procesate prin intermediul propriei noastre filiale, ABENA Data ApS. (procesor de date).

Câțiva angajați ABENA au acces la lista noastră de abonați. Aceste informații ajută ABENA să monitorizeze volumul și natura abonamentelor noastre. Informațiile privind abonații individuali nu sunt transferate către alte părți, iar adresa dvs. de e-mail este ștearsă automat la încheierea abonamentului

Cookies

Apart from the personal data you use in connection with your purchases, your subscription, and using other services, all ABENA’s websites use cookies when you browse for information on our sites.

We do this to make our websites perform at their best to enhance your user experience, and on occasion we will place small data files, so-called cookies, on your computer.

What is a cookie?

A cookie is a small text file, which a website stores on your computer or mobile device, when you visit internet sites. This way the particular website can remember your activities and settings (such as login, language, font size and other settings for perfect viewing) for a certain period of time, so that you do not need to make new settings every time you access the particular site or moves from one site page to another.

How does ABENA use cookies?

A number of our websites uses cookies to remember:

  • Your settings for showing of contrasting color or font size.
  • Whether you have already seen a pop up box on cookies or already have accepted or not to use our cookies on our websites.

It is not, strictly speaking, necessary to accept cookies in order for our websites to perform well, but it will enhance your user experience. You can delete or block cookies, but be aware that the functionality of our websites will suffer.

Your personal data collected through our cookies are not used to identify you personally. Our cookies are not used for any other purposes than the ones detailed in this Policy and on our Cookies page.

How does ABENA control cookies?

You can control and/or delete cookies as you like - read more on www.aboutcookies.org You can delete all the cookies, which already exist on your computer/mobile device and set most browsers to prohibit cookies from being stored on your devices. If you chose to do this you may have to manually edit settings every time you visit one of our sites. Also, some services and functionalities may no longer work nor be available to you.

Reclame

În afară de datele personale pe care le utilizați în legătură cu achizițiile, abonamentul și utilizarea altor servicii, toate site-urile site-ului ABENA folosesc reclamele atunci când căutați informații pe site-urile noastre.

Facem acest lucru pentru ca site-urile noastre web să funcționeze în cel mai bun mod pentru a vă îmbunătăți experiența utilizatorului și, ocazional, vom pune fișiere mici de date, așa-numitele reclame pe computer.

Ce este o reclama ?

O reclama este un fișier text mic, pe care un site web îl stochează pe computer sau pe dispozitivul mobil, când vizitați site-urile de internet. În acest fel, site-ul web particular vă poate aminti activitățile și setările (cum ar fi autentificare, limbă, dimensiunea fontului și alte setări pentru vizualizare perfectă) pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât nu este necesar să faceți setări noi de fiecare dată când accesați particularul site sau se mută de la o pagină de site la alta.

Cum folosește ABENA cookie-urile?

O serie de site-uri web utilizează cookie-uri pentru a reține:

Setările dvs. pentru afișarea unei culori contrastante sau a mărimii fontului.

Indiferent dacă ați văzut deja o casetă pop-up pe cookie-uri sau ați acceptat sau nu să utilizați cookie-urile noastre pe site-urile noastre web.

Nu este necesar, strict vorbind, să acceptați cookie-uri pentru ca site-urile noastre web să funcționeze bine, dar vă va îmbunătăți experiența utilizatorului. Puteți șterge sau bloca cookie-urile, dar fiți conștienți că funcționalitatea site-urilor noastre web va avea de suferit.

Datele dvs. personale colectate prin cookie-urile noastre nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal. Cookie-urile noastre nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele detaliate în această Politică și pe pagina noastră de Cookie-uri.

Cum controlează ABENA cookie-urile?

Puteți controla și / sau șterge cookie-urile după cum doriți - citiți mai multe pe www.aboutcookies.org Puteți șterge toate cookie-urile, care există deja pe computerul / dispozitivul mobil și puteți seta majoritatea browserelor să interzică stocarea cookie-urilor pe dispozitivele dvs. Dacă ați ales să faceți acest lucru, va trebui să editați manual setările de fiecare dată când vizitați unul dintre site-urile noastre. De asemenea, este posibil ca unele servicii și funcționalități să nu mai funcționeze și să nu vă fie disponibi